0.001 gram hassasiyet,1000 gram taşıma kapasitesi PS 1000/C/2