0.001 gram hassasiyet,600 gram taşıma kapasitesi PS 600/C/2