0.001 gram hassasiyet,510 gram taşıma kapasitesi PS 510/C1