0.001 gram hassasiyet,300 gram taşıma kapasitesi WTB 300