0,001 gram hassasiyet,50 gram taşıma kapasitesi MAC 50/NP