0,001 gram hassasiyet,110 gram taşıma kapasitesi MAC 110