0,0001 gram hassasiyet,310 gram taşıma kapasitesi AS 310/C/2